Historie

– fra låsesmed til fulddækkende sikringsinstallatør.

I 1987 startede jeg som låsesmed i Birkerød.

Udviklingen af låse- og sikringsbranchen er siden da gået meget stærkt.

Fra at levere nøgler og låse udviklede låsebranchen sig til også at kunne levere og servicere
elektroniske sikringsløsninger som alarmsystemer, adgangskontrolsystemer, TV-overvågning m.m.

I dag er Titan Låse & Sikring totalleverandør af tyverisikring og arbejder tæt sammen med andre
sikringsinstallatører med henblik på at kunne levere fleksible sikringsløsninger.

Virksomheden kan bedst beskrives som en kombination af en låsesmed og en sikrings-installatør.

En kombination af traditionelt håndværk, de nyeste sikringsteknologier samt stor viden og erfaring
inden for dette udgør kernen i Titan Låse & Sikring, og de opgaver vi løser i virksomheden.