Salgs- og leveringsbetingelser for Titan Låse & Sikring ApS

 

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder fremover for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

Priser

Alle priser, til private, gives i danske kroner inkl. 25% moms og eventuelt leveringsomkostninger.
Alle priser, til erhverv, gives i danske kroner ekskl. 25% moms og eventuelt leveringsomkostninger.
Minimum fakturering for et servicebesøg: 1 time. Efter den første time, faktureres der pr. påbegyndt 1/2 time.

 

Betalingsbetingelser

Betaling

Titan Låse & Sikring ApS modtager betaling med kontanter, Dankort og Mobile Pay, efter endt arbejde.

 

Fremsendt faktura

Alle kvitteringer og fakturerer sendes som standard kun elektronisk.
Ved fremsendelse af faktura med almindelig post, faktureres der et faktureringstillæg på kr. 50,00.

 

Betalingsbetingelser

Ved fremsendelse af faktura er betalingsbetingelserne normalt 8 dage netto ved købers modtagelse af varen/ydelsen, medmindre andet er aftalt.
Betaler køberen ikke til den forfaldsdato der er påtrykt fakturaen, beregnes morarenter på 1,5 % pr. måned, beregnet fra
forfaldsdatoen, ligesom der ved udsendelse af rykkerskrivelse vil blive påført et rykkergebyr på kr. 50.00, dog ved inkasso kr. 200,00. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.

 

Levering

Titan Låse & Sikring ApS udfører arbejde på kundens adresse, eller på vores værksted efter aftale.
Skal varer sendes, sendes det for kundes regning.
Levering sker ab lager Titan Låse & Sikring ApS lageradresse.
Alle varer leveres for modtagers egen risiko pr. Post Nord eller lignende.
Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.
Husk ved modtagelsen at kontrollere for skader og korrekt antal kolli. Mangler eller beskadigelser skal noteres på fragtbrevet inden der kvitteres for modtagelsen.

 

Ejendomsforbehold

Titan Låse & Sikring ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leverings-omkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud i den udstrækning, et ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

 

Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger. Titan Låse & Sikring ApS er kun ansvarlig for skader forårsaget af en af Titan Låse & Sikring ApS leveret varer i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes Titan Låse & Sikring ApS fejl eller forsømmelse.

 

Returvarer

Vi modtager kun vare retur efter forudgående aftale. Varerne afsendes franko til os, vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. 
Ved returnering fradrages altid minimum 10%. Dertil kommer eventuelt tillæg for ompakning, renovering, overfladebehandling og
lignende.
Specialvarer/skaffevarer tages ikke retur.

 

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Titan Låse & Sikring ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Titan Låse & Sikring ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

 

Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består.
Forandringer eller indgreb i det købte uden sælgers skriftlige samtykke, fritager sælger for enhver forpligtelse.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Gælder ikke bearbejdede materialer.
Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening eller forkert vedligeholdelse af produktet / ydelsen.

 

Fortrydelsesret

Ydelser hos Titan Låse & Sikring ApS kan ikke fortrydes, da vi udfører arbejdet direkte ude hos kunden.
Bearbejdede materialer, hjembestilling af specialvarer samt databaseregistrerede låsesystemer ydes der ej fortrydelses ret på.
Samlede låsesystemer der ikke er registreret i en database, kan fortrydes mod et gebyr på samlingen af låsesystemet og
adskillelse igen.

 

Vi tager forbehold for prisændringer samt trykfejl.